ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า ระบบดิจิตอล
    (Digital Alcohol Breath Tester)

รหัสสินค้า : Code

   AHM-H-4235-6000 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood%

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

1,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     
 
     
DIGITAL ALCOHOL BREATH TESTER : H-4235-6000

FEATURES :

This mini alcohol tester can be a good helper for you. Safe, Fast, Accurate and Dependable.


- Advanced flat-surfaced alcohol sensor.
- Quick response.
- Smart MCU control.
- Broad range. 
- Auto warning beyond pre-set limit.
- Safe.
- Accurate.
- Dependable.
- Works EVERY time.
- Digital Output.
- Large LCD screen.
- Power saving design.
- Low battery alert.

- Easy to use

 
   
    SPECIFICATIONS :

 
Dimensions 103 x 75 x 25 mm
Weight 60g
Mouthpieces 5 included
Battery 3 x AAA batteries included
Warmup Time 10-20 Seconds
Blowing Time 5 Seconds
Response Time Within 10 Seconds
BAC Range
 0.00-200mg/100mL
(Blood Alcohol Content)
(0.00-0.20BAC%; 0.00-2.00g/L, 0.00-2.00BAC‰;
 0.00 to 1.00mg/L)
Display LCD 1.7" (with instruction : Wait, Blow, Test, Read)
Alarm Level 0.05BAC%; 0.50g/L; 0.50BAC‰; 0.25mg/L; 50mg/100mL
Air Sample 5 Seconds
Sensor Accuracy +/- 10% F.S
Mouthpiece 5 mouthpieces
(This unit can be used with or without mouthpiece)
 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด ุ่น H4325-6000
2.  แบตเตอรี่ขนาด
AAA 3 ก้อน
3. 
ลอดเป่า 5 อัน
4.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า รุ่น H-4235-6000

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลข สำหรับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  พร้อมหลอดเป่า 5 อัน แบตเตอรี่ 3 ก้อน (AAA batteries) และคู่มือ
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer