1 2  

เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ(Anemometers)                         (4 items)

    เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer
เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม
   
  รหัสสินค้า : ANM-DT-318

CEM 2 in 1 16" Goose Neck Thermo-Anemometer(Air Velocity/Temp)
เครื่องวัดความเร็วลม ครื่องวัดอุณหภูมิ อยู่ในเครื่องเดียวกัน เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย จอแสดงผล LCD, คอยาว 16 นิ้ว  Range :  Air Velocity : 0.6 - 30.00 m/s, 119 - 5900  ft/mn, 2.2 - 108.0 km/h, 1.4 - 67.1 MPH, 1.2 - 58.0  knots, Temp :-10.0  to 60.0 °C |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      5,300.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดลม
Anemometer
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer
เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม
  รหัสสินค้า : ANM-AR-826

SMART SENSOR Anemometer
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม
เครื่องวัดความเร็วลม เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย (M/S, ft/min, knots, KM/h, Mph ) Max. Min., Current and Average, จอแสดงผล LCD, Range :  0 - 45 m/s,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      4,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดลม
Anemometer
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer
เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม
  รหัสสินค้า : ANM-DAVM+

SUPCO
5 in 1 CFM/CMM/Air Flow/Air Volume/Temp/RH/Light Meter
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดการไหลของอากาศและเครื่องวัดแสง เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย (M/S, ft/min, knots, KM/h, Mph ) Max. Min.Average, จอแสดงผล LCD, Range :   Air Velocity : 0.4 - 30.0 m/s, 80 - 5910  ft/min, 1.4 - 108.0 km/h, 0.9 - 67.0 MPH, 0.8 - 58.3  knots, Air Flow : 0 - 1,908,400 CFMM(Cu.F/min), 0 - 54,000 CMM (Cu.M/min) Temp : 0  to 50 °C Humidity : 10 to 95%RH, Light : 0 to 20,000 lux
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      14,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดลม
Anemometer
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer
เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม
  รหัสสินค้า : ANM-8901

AZ Instrument CFM RS-232 Remote Vane Thermo-Anemometer
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอุณหภูมิ ใบพัดแยก มี RS-232 ต่อคอมพิวเตอร์ได้, ความละเอียดสูง ความแม่นยำสูง จอแสดงผล LCD, Range :  Air Velocity : 0.4 - 35 m/sec, 80 - 6900 ft/min  Temp : -10 to 50 °C (14 - 122 °F) |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      14,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดลม
Anemometer
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer
เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม
                1 2      

เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer